Genel

Mevzuatta Solucan Gübresi Üretim Koşulları Nelerdir?

Bakanlığın belirlediği solucan gübresi üretim koşulları: 

Solucan yoğunluğu; metrekarede maksimum 10.000 (10 kg/m²) adet solucan olmalıdır. 

 Solucan yemi; hayvansal ve bitkisel kökenli organik materyaller karıştırılacak ise bitkisel doku veya karışım mutlaka aerobik ön kompostlamadan geçirilmelidir. Aksi halde solucanlar sadece hayvansal kökenli materyalleri tüketecekler ve bu da vermikompost olarak adlandırılmamaktadır. 

Nem; solucan yataklarında nem oranı %50’nin altına düşmemelidir. Solucan yemi için en ideal nem oranı %70-90 olsa da Esenia türleri için en ideali %80’dir. 

Havalandırma; moleküler oksijen düzeyi %5’den yüksek olmalıdır. Gelişimlerini sürdürebilmeleri için oksijene ihtiyaç duyarlar. Aksi halde kitleler halinde göç ederler. 

Sıcaklık; tropikal olmayan türler için ideal sıcaklık 25ºC’dir. Isıtma problemi olan bölgeler için sıcaklık 18-22ºC arasında tutulmalıdır. 9ºC’nin altında ve 30ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda solucan ölümleri gerçekleşmektedir. 

Amonyak ve tuz kapsamı; solucanlar amonyak ve tuza karşı oldukça hassastır. Toplam amonyum içeriği %0,1’den ve toplam eriyebilir tuz içeriği %0,5’in altında olmalıdır. Fazlası olması durumunda solucan yemi yıkama ya da ön kompostlamaya tabi tutulmalıdır. 

 pH; solucanlar 5-9 arasında tolerans gönderebilirler. Nötre yakın değerlerde gelişimleri hızlanır. Asidik ortamı bazik ortama tercih ederler. 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir